חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580377950כפפות הזהב חולון - בת ים (ע"ר)נמחקה
580137453ל.ה.ב. - לשכת הסוחרים והעצמאים - בת-יםנמחקה
580342574לב חדש למען ורד בת שרה (ע"ר)נמחקה
580246189לב למען חולון בת יםבהליכי מחיקה
580111185להקת מחול בת-שבערשומה
580349611לי-בת באר שבע (ע"ר)נמחקה
580515211למען שמו באהבה בת - ים (ע"ר)רשומה
580026474לשכות בני ברית בת-ים רעותרשומה
580276392לשכת בני ברית רעות בת-ים קרן צדקה ע"ש הרב צבי הירש ז"לרשומה
580478949מאמר אסתר ע"ש מרת אמנו אסתר אברהמי בת לורה ז"ל (ע"ר)רשומה
580567295מגדלור - לקידום והפצת תרבות בת זמננו (ע"ר)רשומה
580201523מדרשת בת עין - לחיות תורת הארץנמחקה
580485878מה יפו פעמי בת ציון- תל אביב (ע"ר)רשומה
580102358מוסד גמ"ח חסד לאברהם בעירנו בת-יםנמחקה
580476570מוסדות בת עין צפת (ע"ר)רשומה
580553972מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה (ע"ר)רשומה
580111334מוסדות עופל בת ציוןרשומה
580252021מוסדות קודש בת עיןנמחקה
580240760מועדון הג'ודו מכבי בת יםרשומה
580247245מועדון הכדורגל בית"ר בת יםנמחקה