חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580265783חוג ידידי בת דורנמחקה
580265403חומת בת ציון (ע"ר)רשומה
580555753חיי אברהם - בת ים (ע"ר)רשומה
580145787חיים וחסד בת יםנמחקה
580252724חסד יבנה - ע"ש הצדקנית שולמית בת מרים בלסי ז"לנמחקה
580046779חסדי בלומא גמ"ח ע"ש בלומא בת ישראל יחיאל ע"הנמחקה
580388452חסדי בת שבע (ע"ר)רשומה
580348449חסדי יוסף, בת ים (ע"ר)רשומה
580524593חסדי מיכאל למען תושבי בת ים (ע"ר)רשומה
580350635חסדי רבקה ע"ש הצדקת רבקה בת ר' מרדכי (ע"ר)רשומה
580269777חסדי שב"א ע"ש אביבה בת שמואל ע"הרשומה
580260461יד לעולה בת יםבהליכי פירוק מרצון
580569135יד מלכה ע"ש מלכה בת רג'ינה טייב (ע"ר)בהליך רישום
580162675יוסף וחיים ומשה עמידר - בת ים (ע"ר)רשומה
580359206ישועת בת מלך (ע"ר)רשומה
580055499ישיבת בני עקיבא אדרת בת ים חולוןרשומה
580479665ישיבת היכל יוסף בת-ים (ע"ר)רשומה
580011591ישיבת מאיר בת עיןרשומה
580020774כולל אברכים "בית המדרש" ליד ביהכנ"ס המרכזי בת יםרשומה
580406494כולל היכל הקודש בת-ים (ע"ר)רשומה