חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580490019העמותה לכלכלה בת קיימא (ע"ר)רשומה
580165298העמותה למען השוטר בת-ים העמותה נמחקהנמחקה
580487452העמותה לפיתוח בת ים (ע"ר)רשומה
580214765העמותה לקידום הספורט בהפועל תל-אביב ניתן צו פירוק ע"י בת משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580486223העמותה לקידום ספורט בית ספרי בת"א-יפו (ע"ר)רשומה
580100535העמותה לשקום האסיר ומשפחתו - בת יםרשומה
580314581הפועל מופת בת-ים (ע"ר)רשומה
580445070הפועל שחייה בת ים (ע"ר)רשומה
580060838הקבוצה למוסיקה בת זמננורשומה
580318608הרווחה כללית ע"ש הרבנית עטיא חי'ה בת ר' דוד ז"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580386761התאגדות לתרבות גופנית מכבי בת ים (ע"ר)רשומה
580306173התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית בת-ים (ע"ר)נמחקה
580309698התזמורת הסימפונית של בת-ים, עמותה רשומהבהליכי מחיקה
580027506ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"א-יפורשומה
580105120ועד הורים בי"ס מאיר - בת-יםנמחקה
580100097ועד הורים מרכזי - בית ספר הנשיא בת-ים - מחשבים העמותה נמחקהנמחקה
580223097ותיקי בת-ים בכדורגלנמחקה
580533610זכרון בת שבע (ע"ר)רשומה
580227569חוג הבולאים חולון בת יםנמחקה
580001485חוג ידידי ביה"ח הממשלתי "יהודה אברבנאל " בת יםבהליכי מחיקה