חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580470482דוסטלוק (ידידות) בת ים (ע"ר)רשומה
580516060דור נתינה בהר חומה ע"ש דונה בת חנה משעלי (ע"ר)רשומה
580364636דחף - אגוד סופרי בת ים (ע"ר)נמחקה
580512325האבקות עצמה בת ים - עמותה לקידום ספורט ההאבקות (ע"ר)רשומה
580132553האגודה למען העיוור - בת ים - מיסודם של נעים ורנה סופררשומה
580009892האגודה למען תושבי בת ים (מיסודם של מפאי לשעבר)רשומה
580163087הגות - הבימה לברור מחשבת יהדות בת זמננונמחקה
580097186הועדה להקמת קריה חרדית בתל-אביב (מיסודה של חסידי גור חברי אגודת ישראל בת"א)רשומה
580414035הליכות ישראל בת ים (ע"ר)רשומה
580128114המכון הירושלמי למוסיקה בת-זמננורשומה
580094639המכון לבר-מצוה ליד המועצה הדתית בת-יםנמחקה
580167153המכון להלכה בת זמננורשומה
580441921המכללה לקידום ולטיפוח קבוצות ספורט מכבי בת ים (ע"ר)רשומה
580144251המסלול האקדמי של המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתפורקה מרצון
580063105המרכז הבינלאומי לחקר החברה בת זמננונמחקה
580464717המרכז העולמי לאמנות יהודית בת זמננו - בירושלים (ע"ר)רשומה
580373215המרכז להתעמלות אומנותית בת-ים (ע"ר)רשומה
580001196המרכז לחינוך משלים בת ים העמותה נמחקהנמחקה
580512572המרכז ללימוד תורת הקבלה נהר שלום- בת ים (ע"ר)רשומה
580306553העמותה להנצחת בת חן שחק ז"ל (ע"ר)רשומה