חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580270395בת מלךרשומה
580354595בת מלך ע"ש נר מאיר ירושלים (ע"ר)רשומה
580394476בת נדיב - מוסדות עזרה ורווחה (ע"ר)רשומה
580348852בת עיני סמינר ותיכון תורני (ע"ר)נמחקה
580270627בת ציון מוסדות לבנות עולות ממדינות חבר העמיםרשומה
580211746בת קול ללימודי יהדותרשומה
580063568בת"י - איגוד במאי התיאטרון בישראל (ע"ר)רשומה
580012672בת"ס למלאכה ע"י ישיבות חב"ד ליובאוויטש בא"ירשומה
580524155בת-בית (ע"ר)רשומה
580023786בת-דור - אגודה לאמנות המחול תל אביב (ע"ר) BAT-DOR DANCE ASSOCIATION TEL AVIVניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580079887בת-דור באר-שבע - מרכז עירוני לאמנות המחול BAT DOR MUNICIPAL DANCE CENTER-BEER-SHEVAרשומה
580457745בת-חן בגולן (ע"ר)רשומה
580145217בת-ים 1 - 1989פורקה מרצון
580534493בת-קול - ארגון לסביות דתיות (ע"ר)רשומה
580248599גג למשתקם בת"א-יפונמחקה
580316248גיל הזהב, בת ים (ע"ר)נמחקה
580185890גמ"ח -באר מרים - ע"ש מרים חיה בת חנומי עזרינמחקה
580037034גמ"ח ע"ש האשה יטה ע"ה בת ר' נפתלי הרצקה שיחי'נמחקה
580003077גמ"ח קרן "זהבה" ע"ש זהבה בת פריחה ז"לנמחקה
580537108גמלאי עולי מצרים בת - ים (ע"ר)רשומה