חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580309029בית כנסת וכולל ע"ש רשב"י, בת ים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580000958בית כנסת ומרכז תורתי" שבת אחים" בת יםרשומה
580329449בית כנסת חב"ד עיר הגאולה בת-ים (ע"ר)רשומה
580449486בית כנסת יגדיל תורה לע"נ כרמלה-נזימה בת רג'ינה (ע"ר)רשומה
580211423בית כנסת עולי בבל בת-יםרשומה
580230746בית כנסת שער ציון ברחוב חשמונאים 31, בת יםנמחקה
580563427בית מבראשית בת-ים (ע"ר)רשומה
580090025בית מדרש לדיינים בת-יםרשומה
580126860בית מדרש לרבנים נהר שפר - ע"ש שפרה בת מרים ז"לנמחקה
580524346בית משיח דרום בת-ים (ע"ר)רשומה
580193290בית"ר בת-ים ענף הכדור-סלנמחקה
580070266בית-הכנסת לעולי לוב "בית יוסף" רמת הנשיא בת-יםרשומה
580133189בני ציון - בת-יםרשומה
580569259בשבי"ל - בת שירות בודדה בישראל (ע"ר)בהליך רישום
580149524בת אדםנמחקה
580275501בת אל חיה צדוק מעלה אדומיםנמחקה
580157808בת אל מצפה לגואלנמחקה
580405934בת המדבר - עמותה לקידום מעמד האישה הבדואית בחורה (ע"ר)רשומה
580268100בת חילרשומה
580423085בת יחידה (ע"ר)רשומה