חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580038578בית הכנסת אור ישראל רח' גבעתי בת-יםנמחקה
580208668בית הכנסת אור-חי ע"ש מורורי בת משה לעולי פרסנמחקה
580036036בית הכנסת בת ציוןרשומה
580153344בית הכנסת המרכזי בת-יםנמחקה
580127199בית הכנסת הרשב"י - מעברת בת-יםנמחקה
580151199בית הכנסת וישיבה תלמוד תורה אהבה ואחווה הרב חיים כפוסי , בת יםנמחקה
580153617בית הכנסת לתפילה ולתורה - בת גלים - חיפהרשומה
580149847בית הכנסת מאור-אל ליוצאי איראן בת יםנמחקה
580448447בית הכנסת תפארת יהדות בוכרה - בת-ים (ע"ר)רשומה
580433894בית חב"ד בת ים שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580558401בית חב"ד בת עין וסביבותיה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580562700בית ישוע בת ים (ע"ר)רשומה
580549863בית ישראל - בית כנסת לעולי לוב בת ים (ע"ר)רשומה
580361475בית כנסת "בת גנים" בפתח תקוה (ע"ר)רשומה
580061919בית כנסת "גבורי ישראל" דרום בת-יםנמחקה
580158863בית כנסת "שבטי ישראל" - ע"ש יפה בת טובה לבית גבאירשומה
580139335בית כנסת אגודת נצח בת-יםרשומה
580040863בית כנסת בית אל ליוצאי לוב בת יםנמחקה
580039667בית כנסת הרמב"ם בת-יםרשומה
580535805בית כנסת השרון בת גלים חיפה (ע"ר)בהליך רישום