חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580151066אהבת חסד נתניה לע"נ המרוחמת רחל בת מהדי ע"הבהליכי מחיקה
580195519אהל חד"ש - בית כנסת ע"ש חנה דינה בת משה יהושע זילבר ושמחה בת משה כהןנמחקה
580461853אהל מועד - בת ים (ע"ר)רשומה
580527489אוהל חוה בת מזל (ע"ר)רשומה
580264265אוהל שמחה - ע"ש הצדקת בת הרב יהוא בן ננא זצ"לנמחקה
580224467אזרחים למען בנצי מזעקי לראשות עיריית בת-יםנמחקה
580456853אחדות ישראל בת ים (ע"ר)רשומה
580157725איחוד מוסדות להשכלה גבוהה תורנית בת"א-יפונמחקה
580560068אין עוד מלבדו - בת ים (ע"ר)רשומה
580297778אליצור - נוצצי כדורסל בת-ים (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580246015אליצור בת - יםנמחקה
580060259ארגון "בת מלך" (בנות חב"ד)נמחקה
580105591ארגון ליונס נשים בת-יםנמחקה
580320398ב.י.טו.י., למען בת-ים טובה יותר (ע"ר)בהליכי מחיקה
580336535באהלי חנה בארץ הקודש-בת מלך (ע"ר)רשומה
580286755בארות בת עיןרשומה
580346286ביכנ"ס חב"ד ליובאוויטש, רמת הנשיא, בת ים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580124659בית בת שבענמחקה
580407658בית החסידים דרדומסק בת ים (ע"ר)רשומה
580083590בית הכנסת "מגן אברהם" בת-יםנמחקה