חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580315935"מיטב לקידום תרבות הספורט - בת - ים" (ע"ר)רשומה
580060234"מעון ובית הילד" בת יםנמחקה
580288124"עמותת טויטו ברוכים- ביהכ"נ משה ואהרון" בת ים (ע"ר)רשומה
580333185"קהילה פעילה" - בית ספר יצחק שדה בת ים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580533420אביעה רננות - בת ים (ע"ר)רשומה
580039451אגוד מניני הצעירים בת יםנמחקה
580090439אגודה לחסכון, תגמולים ורווחה של עובדי עירית בת-יםנמחקה
580078822אגודת "תוחלת הקשיש" בת ים (ע"ר)רשומה
580047090אגודת בית הכנסת הגדול הראשון היכל יעקב - בת-יםרשומה
580057412אגודת בית הכנסת המרכזי של יוצאי תימן בת-ים, תפארת ציון ע"ש אבי העזרי, רחוב הגבורים 1, בת-יםרשומה
580079986אגודת בית הכנסת שיבת-ציון - בת-יםרשומה
580022747אגודת גמ"ח צבי בן שלום הלוי ומינה ליזה בת שמואלנמחקה
580381598אגודת החרדים בת ים (ע"ר)רשומה
580320968אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית להנדסה בת"א (ע"ר)רשומה
580030377אגודת הצמחונים והטבעונים בת"א ובאזור המרכזנמחקה
580413268אגודת יוצאי לוב בית הכנסת שירי דוד בושאייף, בת ים (ע"ר)רשומה
580065886אגודת מתנדבים למניעת מחלות לב לב אל לב בת יםנמחקה
580053643אגודת מתפללי ביהכ"נ תחכמוני בת יםרשומה
580026508אגודת נאמני מועדון רוטרי בת-יםנמחקה
580030351אגודת קרן גיטל בת ר' יצחק מאיר לובריניצקי ז"ל וארבע בניה הי"דנמחקה