חיפוש: בת-עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580080752"חיל אוריתא", ע"ש חנניה יום-טוב ליפא קיש ז"ל ומרתו פסיל תחי' בת שמואל בנימין דנציגר ז"לרשומה
580050748"חסדי אחים" לעילוי נשמת יעיש בן מרדכי ז"ל ואייזה בת ר' יצחק ז"ל לצדקת רבי מאיר בעל הנסרשומה
580175529אהל חנה רבקה ע"ש חנה רבקה ע"ה בת ר' אברהם פינס שפירא ז"ל ירושליםבהליכי מחיקה
580536886בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"ש אברהם בן מאיר ודולאת ושושנה בת צביה ואליהו - בנשיאות פינחס ורחל בן חור - פתח תקוה (רשומה
580428977בית כנסת "אור ישראל" ע"ש רבי ישראל אבוחצירה בבא סאלי זצ"ל בת ים (ע"ר)רשומה
580097582בית כנסת "תפארת שמואל ורחל בקר" ע"ש שמואל בן צבי נ"י ורחל בת צדוק ז"לרשומה
580417418בית לפליטות - מעון ומחסה ליתומות ולפליטות, ע"ש ר' זאב אהרון ויינרב וחנה שרה ויינרב בת ר' נחום מאיר הלוי הלר (ע"ר)רשומה
580009652גמח בת יעקב ע"ש מרת ב. ובעלה א. גלברדנמחקה
580143170הורים למען בי"ס ע"ש י. טבנקין - בת-יםנמחקה
580095800המרכז להסברת ענייני היהדות, ופעילות לעזרה וחסד, ע"ש ולע"נ האשה חי' מיכלא בת ר' בן ציון ז"ל טהייברגנמחקה
580084671ישיבת "בית יהודה" ע"ש האברך ר' יהודה בן רחל ז"ל, וע"ש רחל בת ימנה ז"לנמחקה
580148872עמותה לקידומה של העיר בת ים - קדי"ם פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580498079עמותת בת חן לעילוי נשמת מזל טוב ז"ל, מסעודה ז"ל, חנינה ז"ל, סולטנה ז"ל (ע"ר)רשומה
580020840פרחי מרגלית- תנועה ארצית להפצת זמירות ישראל, (ע"ש למרגלית בת שמחה נכדת הרב הראשי בבגדאד הרב משה שמש שצ"ל)נמחקה
580015295קופה לגמ"ח ועזרה לעולים חדשים ע"ש ר' בונים יואל ז"ל, רייזל הי"ד ברגמן, ליד בית הכנסת הכללי, בת גלים, חיפה..נמחקה
580027431קרן הכנסת כלה לבני תורה על שם האשה הצ' מרת בריינדל ע"ה, בת הרה"ה ר' מנחם צבי ז"לרשומה
580247302קרן ויסברט גרטרוד -טובה- ופרץ ז"ל ליד לשכת "בת-ים" ו"רעות" של מסדר "בני-ברית" לחלוקת מילגות לנכי צה"לרשומה
580114650"אהל בת-שבע" - מרכז לתורה וחסד על-שם האשה בת-שבע ב"ר אליעזר הכהן זצ"לרשומה
580099109"חסדי מזל" על שם הנפטרת מזל ששון בת חנה ורבי דוד חיון זצ"לרשומה
580255990"מדרשת עיון" של התנועה המסורתית בתרשומה