חיפוש: בר-אילן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580127629אגודת ביהכ"נ המרכזי לעולי בבל שערי צדק - ע"ש רבי שמעון בר-יוחאי ורבי מאיר בעל הנסנמחקה
580497808בית כנסת אהבה של תורה - עפולה ע"ש יעקב אבינו - שמעון בר יוחאי גבעת המורה- עפולה (ע"ר)רשומה
580324309י.ש.י. ע"ש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א (ע"ר)רשומה
580009199ישיבת התנא ר' ש. בר יוחאי זיע"א ליד הקדשות הספרדים בצפת ובמירוןרשומה
580067296מפעל גמילות חסדים "אוהב ישראל" לזכרון נצח ע"ש כ"ק מרן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל אדמו"ר מקופטשניץ והרבנית הצ' מרת שרה ברנמחקה
580327732עמותת "נתיב מאורות החסד" (ע"ש רבי מאיר בעל הנס זיע"א וע"ש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א) (ע"ר)רשומה
580086999עמותת בית הכנסת "אחוות אחים" בראש העין על שם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"ארשומה
580154037קרן לעזרה לזכר קורבנות השואה מרים ויונה אשכנזי ז"ל מיסודה של הבת הגב' שולמית בר הלל ובנותיה מירושליםנמחקה
580080471"אל-בר ואל-תקוא" הועדה המוסלמית לפתוח מוסדות דת בכפר נחףנמחקה
580033389"בר בי רב" לפתוח מפעלי קליב ומוסדותיהבהליכי פירוק מרצון
580053676"בר בי רב" פתח תקוהנמחקה
580439941"ויצבור יוסף בר" - אלעד (ע"ר)רשומה
580271138"תל-בר" - תושבים למען בצרון רמת ישראלנמחקה
580107456אוהל שמעון - ע"ש רשב"י בישוב בר-יוחאינמחקה
580113264אור עמרם ומשה - ע"ש עמרם בר רחל ביתן ומשה בר רחל ביתן ז"ל ולע"נ הקדושים ר' עמרם בן דיוואן ור' דוד ומשה זצוק"לרשומה
580462497אחוז בחסד ע"ש רבי שמעון בר יוחאי ז"ל (ע"ר)רשומה
580511186אל-בר ואלתקווא (ע"ר)רשומה
580229474אמינות - תושבים למען בחירתו של מוטי בר-דגן לראשות המועצה המקומית רמת-השרוןנמחקה
580130524ביכנ"ס שערי רחמים ע"ש רבי שמעון בר-יוחאינמחקה
580287431בית החלוץ הדתי ע"ש שפרה בר-אל מוזיאון פרטי לראשית תולדות הציונות הדתיתרשומה