חיפוש: ברסלב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580547529ברסלב סנטר אור שלום (ע"ר)רשומה
580187086ברסלב עמנואלנמחקה
580453165היכל הקודש ברסלב קרית גת (ע"ר)רשומה
580528404התאחדות רבני קהילות ברסלב (ע"ר)רשומה
580550820ועד בית הכנסת דחסידי ברסלב הקלויז הגדול באומן (ע"ר)רשומה
580435733חסידי ברסלב - שכונת נחלה ומנוחה (ע"ר)רשומה
580197945חסידי ברסלב ביתררשומה
580351807ירושלים-אומן, שע"י חסידי ברסלב עיה"ק ירושלים תובב"א (ע"ר)רשומה
580487825ישועות ברסלב (ע"ר)רשומה
580237550ישיבת "דרך התשובה" לחוזרים בתשובה של חסידי ברסלב ביבניאלבהליכי מחיקה
580080109ישיבת חסידי ברסלב - אור צדיקים של נחל נבע מקור חכמה, צפתרשומה
580118909ישיבת חסידי ברסלב, אור הנעלם, ירושליםרשומה
580390136ישמח צדיק - קהילת ברסלב בגליל (ע"ר)רשומה
580379675כולל אברכים מצוינים - ברסלב (ע"ר)רשומה
580392660כולל ברסלב - יעלוזו חסידים (ע"ר)רשומה
580371805כולל ברסלב להוראה (ע"ר)רשומה
580264364כולל חסידי ברסלב ע"ש בנימין ושבה, בית שמשרשומה
580418945כולל חצות - ברסלב (ע"ר)רשומה
580521250לב ברסלב (ע"ר)רשומה
580331114מוסדות "ברכת הנחל" - ברסלב - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה