חיפוש: ברסלב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580007300אגודת נחלי חסד ע"ש הנחל נובע מקור חכמה רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב בעיה"ק ירושלים-עזר לחסידי ברסלב בארה"קנמחקה
580418309אגודת מתפללי ביה"כ אור אברהם ברסלב עיר העתיקה (ע"ר)רשומה
580441731אוצרות ברסלב (ע"ר)רשומה
580408698אור הגנוז ברסלב (ע"ר)רשומה
580293033איגוד חסידי ברסלב-רמת שלמה עיה"ק ירושלים תובב"אנמחקה
580376580איחוד חסידי ברסלב (ע"ר)רשומה
580449882אילנא דחיי - ברסלב - רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580019487ארי' שאג ע"י ישיבת חסידי ברסלבנמחקה
580522365בית ברסלב - בית שמש (ע"ר)רשומה
580527190בית הכנסת אהל אסתר ברסלב ירושלים (ע"ר)בהליך רישום
580129583בית הכנסת דחסידי ברסלב - היכל ברוך, צפתנמחקה
580303352בית הכנסת ובית המדרש תפארת הנחל דחסידי ברסלב ברמות ירושלים (ע"ר)החייאה
580429918בית יעקב ברסלב (ע"ר)רשומה
580208676בית כנסת הראשון דחסידי ברסלב ב"ב מימון 20נמחקה
580444396בני הנעורים ברסלב, תורה ותפילה ירושלים (ע"ר)רשומה
580470722ברסלב - תקשורת אישית (ע"ר)רשומה
580427714ברסלב אור בשחקים (ע"ר)רשומה
580523876ברסלב באהבה - עמותה להפצת תורתו של רבי נחמן (ע"ר)רשומה
580381010ברסלב בפעולה (ע"ר)רשומה
580481364ברסלב מאיר (ע"ר)רשומה