חיפוש: ברמה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580362234אולפנת אי"ל ברמה, נוב (ע"ר)רשומה
580340073אור ברמה - רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580341626אור שלום ברמה (ע"ר)רשומה
580366029אחדות ברמה (ע"ר)רשומה
580291201בית ספר אורים - ברוח וולדורף ברחוב למרחב ברמה"ש (ע"ר)רשומה
580300325גמילות חסדים עזרה ברמה (ע"ר)נמחקה
580291532דב קץ (דגל ברמה - קופת צדקה) (ע"ר)רשומה
580068112האשל ברמהנמחקה
580388346הצלה ברמה (ע"ר)רשומה
580424257חבורת הזמר קולות ברמה (ע"ר)רשומה
580469724חינוך ברמה (ע"ר)רשומה
580555928חינוך וספורט ברמה גבוהה (ע"ר)רשומה
580178036חסד ברמהנמחקה
580531218חסד ברמה - לע"נ מורדכי ושרה ניסני ז"ל בית שמש (ע"ר)רשומה
580518157חסידים ברמה - בית שמש (ע"ר)רשומה
580530509יהדות וסביבה ברמה - ישיבת רמות ירושלים (ע"ר)רשומה
580149128ישיבת ניות ברמהרשומה
580258531כולל קול ברמה נשמע בקבר רחל אמנו ע"הנמחקה
580157048מאורות ברמה ירושליםרשומה
580406379מוסדות - תורה ברמה (ע"ר)רשומה