חיפוש: בעלזא

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580102580ארגון גג לחסידי בעלזא ומוסדותיהם, ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מוהר"א מבעלזא זצוק"לנמחקה
580090272"ארכיון חסידי בעלזא" שע"י קהל מחזיקי הדת בארץ ישראלנמחקה
580073963אגודת ישיבת בעלזא- מכנובקה (ע"ר)רשומה
580012318אגודת עזרה למרפא שע"י אברכי חסידי בעלזארשומה
580168813אוצר הספרים דחסידי בעלזא בארץ ישראלנמחקה
580154664ביהמ"ד המרכזי דחסידי בעלזא שכונת נוה השלשהרשומה
580083988בית הכנסת דחסידי בעלזא זכרון מאיר בני ברקרשומה
580062305בית המדרש דחסידי בעלזא היכל אהרןרשומה
580241420בית המדרש וגמ"ח דחסידי בעלזא רמת אלחנן בני ברקנמחקה
580302388בית המדרש פרי החינוך בעלזא אשדוד (ע")נמחקה
580411148גמ"ח חסדי אבות דחסידי בעלזא ירושלים (ע"ר)רשומה
580043081גמילות חסדים הכללי דחסידי בעלזא (אחיעזר ואחיסמך) שע"י קהל מחזיקי הדת באר"יהחייאה
580114304המרכז באשדוד של חסידי בעלזארשומה
580083848המרכז העולמי לתורה ולחסידות שע"י חסידי בעלזארשומה
580509412חברה קדישא גחש"א שע"י חסידי בעלזא (ע"ר)רשומה
580538528יגדיל תורה דחסידי בעלזא (ע"ר)רשומה
580019263ישיבה דחסידי בעלזא ירושליםרשומה
580140077מוסדות בית אהרן בעלזא פתח-תקוהרשומה
580514941מוסדות בעלזא מכנובקא בית שמש (ע"ר)רשומה
580531762מוסדות בעלזא מכנובקא בית"ר עילית (ע"ר)רשומה