חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580031888ארגון בוגרי ישיבת בני עקיבא נתניהנמחקה
580024685ארגון בני הישיבות בארץ ישראלנמחקה
580054013ארגון בני הישיבות נתניהנמחקה
580497675ארגון בני תורה - עכו (ע"ר)רשומה
580530608ארגון חסד ושביה בצדקה - בני ברק (ע"ר)רשומה
580071868ארגון חרדי לנוער - בני ציון - ירושליםנמחקה
580180677ארגון יוצאי בני ישראל באשקלוןנמחקה
580044493ארגון יוצאי ישיבות בני ברקרשומה
580197622ארגון עזרה וחסד "נועם חיים שכונת אור החיים בני ברק"בהליכי מחיקה
580078533ארגון תלמידי ישיבת פרשבורג "שבט סופר" בארה"ק, בני ברקרשומה
580087369באר יהושע בני ברקרשומה
580549665בוסתן בני אברהם (ע"ר)רשומה
580281145בי"כ "ברכה ושלום" בני ברקנמחקה
580039154בי"כ לעדת התימנים "ענף החיים" בשכון ה בני ברק העמותה נמחקהנמחקה
580199040ביהמ"ד חמדת צבי - חניכי הישיבות,בני ברקרשומה
580460194ביהמ"ד חניכי ישיבת חברון רח' מהרש"ל בני ברק (ע"ר)רשומה
580436038בינת חיים בני ברק (ע"ר)רשומה
580134294בית אהרן ומשה - בני ברקרשומה
580464220בית בני ברית רמת גן (ע"ר)רשומה
580419760בית דין צדק חניכי הישיבות מרכז בני ברק (ע"ר)רשומה