חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580543296איחוד בני ג'ת (ע"ר)רשומה
580435105איחוד בני כפר- קאסם (ע"ר)רשומה
580495042איחוד בני מג'ד אל כרום - מג'ד אל כרום (ע"ר)רשומה
580433787איחוד בני עילוט (ע"ר)רשומה
580126969איחוד בני תורה רמות ירושליםרשומה
580361277איחוד קהילות בני תורה יוצאי חבר העמים (ע"ר)רשומה
580145035אילת השחר בני ברקנמחקה
580186450אירגון בוגרי ישיבות ההסדר בני ברקרשומה
580419406אלבסתאן - עמותת בני מערוף לאומנויות (ע"ר)רשומה
580282762אלג'אר - עמותת בני איקריתנמחקה
580531846אליהו חי שלום -בני ברק (ע"ר)רשומה
580273118אליצור בני כפר-קרענמחקה
580095388אליצור בני-ברקרשומה
580520906אלעאוודה - בני כפר ברעם הפרוגרסיבים (ע"ר)רשומה
580381473אלפא ספורט בני עייש (ע"ר)רשומה
580094001אמנה - אולפנת בני-עקיבארשומה
580298941אנו - עמותה העוסקת בעזרה לנזקקים ובטיפוח בני נוער (ע"ר)נמחקה
580297943אפיקי אור בני ברק (ע"ר)נמחקה
580080042אפיקים בני ברקרשומה
580554269ארגון אורייתא בני תורה (ע"ר)רשומה