חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580272987אוצר חיים - ארגון בני תורה יוצאי גרוזיהרשומה
580151058אור חכמת שלמה בני ברקנמחקה
580563419אור ישראל ע"ש הצדיק בבא סאלי בני ברק (ע"ר)רשומה
580364016אור לילד - בני ברק (ע"ר)רשומה
580536167אור לציון בני ברק (ע"ר)רשומה
580313617אור שלמה - בני ברק (ע"ר)בהליכי מחיקה
580420859אורות בני אשר (ע"ר)רשומה
580494540אורות בני עץ חיים (ע"ר)רשומה
580151330אורחות חיים, בני - ברקרשומה
580314813אזרחים תומכי בני רגב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580006492אח"א - אדם בחברת בני אדם אגודה ישראלית לשיפור יחסי אנוש בין אישיים ובין קבוצתייםנמחקה
580123909אחוות בני-ברית - שרותים גרנטולוגייםנמחקה
580194231אחים חברים בני אתיופיה - נתניהרשומה
580015147אחיסמך בב"ת ברית בני תורה (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580245314איגוד בני הישיבות יוצאי בוכארארשומה
580550424איגוד בני תורה אשקלון (ע"ר)רשומה
580531952איגוד בני תורה בנגב (ע"ר)רשומה
580186617איגוד בני תורה רחובות (ע"ר)רשומה
580536274איגוד קהילות הספרדים בני תורה מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580059137איחוד ארצי ישראלי של בני העדה הכורדית מיסודו של דור הבינייםנמחקה