חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580067072אגודת שערי אורה בני ברקנמחקה
580140382אגודת שערי הלכה בני-ברקרשומה
580084150אגודת תוחלת הקשיש בני-ברקרשומה
580031912אגודת תורה וחסד "עטרת מרדכי" בני ברקרשומה
580024040אגודת תורה וצדקה בני ברקרשומה
580038172אגודת תלמוד תורה "אור זורח" בני ברקרשומה
580180958אדר בני ישורוןנמחקה
580230639אהבה חיים וחסד בני ברקבהליכי מחיקה
580541605אהל יעקב בני ברק ע"ש הרב יעקב רבינוביץ זצ"ל (ע"ר)רשומה
580505469אהל משה קרטשניף - בני ברק (ע"ר)רשומה
580505675אוהל בני יעקב בציון (ע"ר)רשומה
580079457אוהל יצחק בני ברקנמחקה
580400984אוהל יצחק ומרים בני ברק (ע"ר)רשומה
580233856אוהל שרה ובנימין ונר יאודה, בני עיישנמחקה
580298404אולפנית בני עקיבא ישורון (ע"ר)רשומה
580400257אולפנת בני עקיבא אבן שמואל (ע"ר)רשומה
580307916אולפנת בני עקיבא לאומנויות, למוסיקה ולתקשורת (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580068195אולפנת בני עקיבא מירוןרשומה
580055440אולפנת בני עקיבא" נאות אברהם קרית ארמןרשומה
580070621אולפנת בני-עקיבא תל-אביברשומה