חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580099190אגודת בית המדרש "בית אברהם" שע"י חניכי הישיבות בני-ברקבהליכי מחיקה
580082030אגודת בית כנסת "דברי קוהלת" בני-ברק ע"ש הרב סעדיא קהלת זצ"לרשומה
580071371אגודת בית כנסת דחסידי גור בקרית הרצוג בני ברקנמחקה
580265312אגודת בני אהרון ע"ש אהרון הכהן הגדול ע"ה עמנואל תי"ונמחקה
580002863אגודת בני אללקייה התרבותיתנמחקה
580269173אגודת בני אקריתנמחקה
580484616אגודת בני דרפור בישראל (ע"ר)רשומה
580062552אגודת בני הכפר הרא"הבהליכי מחיקה
580186815אגודת בני העזזמה להקמת כפר רועים בנגבנמחקה
580035566אגודת בני ישראל בית הכנסת שערי רחמים - ירוחםנמחקה
580217321אגודת בני ישראל מרכז פתח תקוהנמחקה
580027845אגודת בני כנסת רבי מאיר בעל הנס תל אביבנמחקה
580561934אגודת בני ציון - ע"ש הרב בן ציון פרץ זצ"ל (ע"ר)רשומה
580027498אגודת בקור חולים בני-ברקרשומה
580118768אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג - בני ברקרשומה
580036770אגודת חורין לשכת בנימין דה רוטשילד בני בריתנמחקה
580020261אגודת חסד לאברהם בני ברקרשומה
580087609אגודת חסד של אמת ועזרה לזולת בני-ברקנמחקה
580393528אגודת חסידי אמשינוב בני ברק (ע"ר)רשומה
580084044אגודת חסידי זוועהיל בני-ברקרשומה