חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580166866אבי העזרי - בני עיישרשומה
580472421אביע"ד - אחנו בני ישראל עוזרי דלים (ע"ר)רשומה
580291631אבית"ר - ארגון בני תורה, רוממהרשומה
580408789אבנא אלתוחיד - בני אלתוחיד (ע"ר)רשומה
580024149אגוד בני ישיבות שע"י פעילים דארה"בנמחקה
580008563אגודה "מתיבתא למצטיינים" בני ברקנמחקה
580017804אגודה התתי"ם בני ברקרשומה
580252310אגודה לבנין בית כנסת בני תורה - חשמונאיםרשומה
580046852אגודה להנצחת זכרם של טייסי חיל האוויר בני חיפה רבתי שנפלו במערכות ישראלנמחקה
580016277אגודה תורה וחסד בני ברקנמחקה
580022416אגודת "בית שמואל" בני ברק העמותה נמחקהנמחקה
580102044אגודת "בני יהודה" תל אביב-יפוהוגשה בקשת פירוק לבית משפט
580329530אגודת "קרן מאיר" (ע"י התאחדות בני ציון בישראל) (ע"ר)רשומה
580136752אגודת אהל נפתלי - בני-ברקרשומה
580398923אגודת אחיעזר בני ברק (ע"ר)רשומה
580107092אגודת אלעודה - בני ברעם הפרוגריסיביםנמחקה
580043636אגודת בית בני ברית בפתח תקוהרשומה
580089019אגודת בית החסידים דגור שרמת אהרון בני ברקנמחקה
580036853אגודת בית הכנסת בני ישראל בדימונהנמחקה
580110880אגודת בית הכנסת המרכזי של הפועל המזרחי בני ברק, רחוב יהודה הלוי 7.רשומה