חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580312874"בני ציון" בית כנסת ליוצאי בוכרה נווה אליעזר ת"א (ע"ר)פורקה מרצון
580202083"בני שלמה"רשומה
580217370"בני שמחה"רשומה
580229821"בני שמשון" - קרן צדקה בחבל עזהרשומה
580325579"בני-חיל" שומרון (ע"ר)רשומה
580045821"גניזה" בני ברקנמחקה
580282085"הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית) (ע"ר)רשומה
580064160"חסדי מרדכי " בני ברקרשומה
580070258"מרכז מוסדות חסידי סלונים בני ברק"נמחקה
580073641"מרכזים קהילתיים רוחניים - אהבת ישראל" בני ברקנמחקה
580082790"נוה הורים" בני ברית - נהריה עמותה מחוקהנמחקה
580039345"נועם" מנין בני ישיבות הסדר בפתח תקוהרשומה
580070647"סגולה" אולפנת בני-עקיבא תורני תיכון לבנותרשומה
580046597"עמותת בית מרדכי" בני ברקרשומה
580281152"פאר התורה" הישיבה המרכזית בני ברקנמחקה
580083954"קרן "בני מערוף" למען הדרוזים"רשומה
580068765"קרן דוד" עולם וחסד יבנה בני ברקבהליכי מחיקה
580006682"קרן הילד" בני ברקרשומה
580030013"קרן נצח לתורה" שע"י בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברקרשומה
580005023"רזי לי" בני ברקרשומה