חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580454387בני ברית לשכת מילוא - חולון (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580067759בני ברית לשכת נורדאובהליכי מחיקה
580053130בני ברית מועצה אזורית חיפה (ע"ר)רשומה
580271674בני גדרהנמחקה
580343747בני גולה (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580075216בני ג'וליסנמחקה
580034270בני גוש עציוןרשומה
580110906בני גרשוןנמחקה
580133247בני דוד - מכינה ישיבתיתרשומה
580224384בני דרורנמחקה
580343135בני הגבעה העמותה להנצחת חללי כוחות הבטחון גבעת זאב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580488997בני הדר (ע"ר)רשומה
580307387בני הוד השרון - מועדון הכדורגל (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580115731בני החזון, תנועה לציונות לאומית אקטיביסטיתנמחקה
580340297בני החיים החדשים (ע"ר)רשומה
580341402בני היכלא (ע"ר)רשומה
580457430בני הישיבות - גבעת שאול ירושלים (ע"ר)רשומה
580363471בני הישיבות - רמת אשכול, ירושלים (ע"ר)רשומה
580396935בני הישיבות ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580518306בני הישיבות גרין פארק - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה