חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580535201בני אמונים - ארגון לחינוך ועזרה לזולת (ע"ר)רשומה
580531416בני אמונים (ע"ר)בהליך רישום
580045870בני אפרים - קרן מילגות לבני ישיבות ההסדררשומה
580218733בני ארזים מרכז טיפולי לילדרשומה
580427888בני אריאל - העמותה לקידום הספורט בשומרון (ע"ר)רשומה
580274421בני אשדוד - העמותה לכדורסל באשדודרשומה
580389864בני בינה מגן אברהם (ע"ר)רשומה
580247203בני בית וגןנמחקה
580286011בני בית שמשנמחקה
580559391בני ביתר (ע"ר)רשומה
580378172בני בכורי ישראל (ע"ר)רשומה
580292753בני ברוך (ע"ר)רשומה
580017408בני ברית - לשכת הלל י"ד 1823 - חיפה (ע"ר)פורקה מרצון
580088920בני ברית אלברט איינשטיין (ע"ר) (BNAI BRITH ALBERT EINSTEIN LODGE (REGISTERED AMUTAבהליכי פירוק מרצון
580003028בני ברית בישראל לשכת הגליל הגדולה מס' 14רשומה
580083566בני ברית בית לחייל המשוחרר ביסודה של קרן דוד בלשכת גדעוןנמחקה
580263069בני ברית המייסדים ובנות הוד השרוןרשומה
580479566בני ברית ישראל- לשכת "אושא" מס' 2678, קרית- אתא (ע"ר)רשומה
580219509בני ברית לשכות איזור המרכזנמחקה
580010668בני ברית לשכת דוד ילין 1588רשומה