חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580420826בית"ר בני בבלי תל אביב (ע"ר)רשומה
580162089בית-הכנסת בית ישראל ע"ש רבנו רבי שלום שבזי זצוק"ל, בני ברקנמחקה
580141521בית-המדרש יד - סופר בני-ברקרשומה
580127645בית-כנסת בני-ציון ברנדסרשומה
580335768בל"ב - 1998 (בעלי חיים לטובת בני אדם 1998) (ע"ר)נמחקה
580265833בנות בני ציון - פרוייקטים חינוכים לנוער עולה (ע"ר)רשומה
580512622בני - למנהיגות תורנית (ע"ר)רשומה
580531473בני - ראש העין (ע"ר)רשומה
580128494בני אבו כףנמחקה
580348076בני אבו סנאן (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580391738בני אבות (ע"ר)רשומה
580560977בני אברכים מצויינים (ע"ר)רשומה
580390482בני אדם וכלבים (ע"ר)רשומה
580368181בני אור יהודה (ע"ר)רשומה
580388064בני אחי (ע"ר)רשומה
580307221בני אחיהוד לחיזוק וקידום המסורת (ע"ר)נמחקה
580456325בני אילת - מועדון כדורגל (ע"ר)רשומה
580568061בני אלחכמה (ע"ר)בהליך רישום
580352904בני אליה (ע"ר)רשומה
580283547בני אמוניםרשומה