חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580028298בית מדרש אגודת רעים בני ברק (ע"ר)רשומה
580427573בית מדרש בני תורה (ע"ר)רשומה
580095172בית מדרש גבוה לתורה "בני יששכר" - רמת-גןנמחקה
580476265בית מדרש גל- עד ונחלת הלויים בני ברק (ע"ר)רשומה
580300374בית מדרש גלעד שיכון ד' בני ברק (ע"ר)נמחקה
580035814בית מדרש התאחדות חניכי ישיבת חברון בני ברקרשומה
580467876בית מדרש ובית כנסת "היכל אהרון" בני עי"ש (ע"ר)רשומה
580179935בית מדרש לתורה ולתפילה לספרדים שערי שלום בני ברקנמחקה
580214534בית מדרש לתורה ותפילה דחסידי גור - רחוב דסלר 8 בני ברקרשומה
580137156בית מדרש לתורה מלאכת שמים בני ברקרשומה
580175834בית מדרש עטרת ישועה בקרוב לתורה ותפילה בני ברק ר"גרשומה
580170363בית מדרש עמק ההלכה בני ברקרשומה
580041218בית מדרש תורת חסד ע"ש ישיבת תורת חסד לודג' פולין כולל אברכים בני ברקרשומה
580028769בית מנוחה לזקנים בני ברקרשומה
580477867בית משנה תורה בני ברק (ע"ר)רשומה
580524502בית משפחת זה לזה בני ברק (ע"ר)רשומה
580461606בית שמואל - עזרה ורווחה רוחנית בקהילה בני ברק (ע"ר)רשומה
580030245בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברקרשומה
580156917בית תרבות ומועדון על שם שח"ל בני ברקנמחקה
580417863בית"ר איחוד בני משהד (ע"ר)רשומה