חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580375723בית כנסת בוגרי בני עקיבא בית מעלה בית שאן (ע"ר)רשומה
580448371בית כנסת בני אברהם - חולון (ע"ר)רשומה
580169522בית כנסת בני ישראל - עמישב העמותה נמחקהנמחקה
580200061בית כנסת בני ישראל אור יהודה (ע"ר)רשומה
580100204בית כנסת בני יששכר - גילהנמחקה
580249266בית כנסת בני פורת, טירת יהודהבהליכי מחיקה
580177905בית כנסת היכל שלום בני ברקנמחקה
580068021בית כנסת הרשב"י ספרדים ובני עדות המזרח בני עי"שרשומה
580451185בית כנסת ובית המדרש בני משה, מרכז כלל - ירושלים (ע"ר)רשומה
580092302בית כנסת ומדרש רעות בני-ברקנמחקה
580015311בית כנסת ומרכז קהילתי-תורני "במעלות הגיבורים" לזכר בני קרית אתא שנפלו במלחמות ישראלרשומה
580549491בית כנסת ומרכז רוחני קהילתי כתר תורה בני ברק (ע"ר)בהליך רישום
580215606בית כנסת מורשת תימן בני ברקנמחקה
580466720בית כנסת מנין צעירי השיכונים - בני ברק (ע"ר)רשומה
580537603בית כנסת מרדכי הליגמן בני ברק (ע"ר)רשומה
580267375בית כנסת משכן שלום בני עי"שרשומה
580212348בית כנסת נוסח תימן נחלת סירוקה בני ברקנמחקה
580048643בית כנסת צעירי אגודת ישראל "בית אברהם" בני ברקנמחקה
580035046בית כנסת צעירי אגודת ישראל ברמת אהרן בני ברקנמחקה
580179877בית כנסת ראשית חרמה על שם ר' שלום שבזי ור' שלום שרעבי זצ"ל,בני ברקנמחקה