חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580071546בית המדרש "אהבת חסד" בני ברקנמחקה
580054427בית המדרש "בני ניסים" נ"ינמחקה
580371185בית המדרש אהבת התורה למשה - בני ברק (ע"ר)רשומה
580241420בית המדרש וגמ"ח דחסידי בעלזא רמת אלחנן בני ברקנמחקה
580490688בית המדרש לתורה ולתפילה ברכת פרץ - בני ברק (ע"ר)רשומה
580052579בית הספר היסודי העל יסודי וסמינר ויזניץ בני ברקנמחקה
580512796בית התנועה להסתדרות פא"י בני ברק (ע"ר)רשומה
580243053בית חב"ד בני עייש שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580276152בית חב"ד שיכון ה' - בני ברק שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580448249בית יושר - בני ברק (ע"ר)רשומה
580123263בית יעקב - אוהל רבקה, מרכז למידה במחשב של ת"ת בני-ציון ירושליםנמחקה
580170926בית יצחק - מרכז גריאטרי בני ברק שע"י מוסדות ויזניץ בארה"קנמחקה
580154458בית כנסת - בני הישיבות נוסח אשכנז סנהדריה המורחבתרשומה
580037729בית כנסת "אליהו הנביא" עולי עירק בני ברקרשומה
580299303בית כנסת "בני-ירושלים" לעדת יוצאי אתיופיה עפולה עלית (ע"ר)נמחקה
580068831בית כנסת "עץ חיים" - כפר בני עיישרשומה
580362754בית כנסת "עץ חיים" ע"ש המהרי"ץ בני ברק (ע"ר)רשומה
580313732בית כנסת אחדות בני ישראל (ע"ר)רשומה
580368488בית כנסת אחים בני ישראל (ע"ר)רשומה
580200343בית כנסת אחים שכון ג' בני ברקנמחקה