חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580213841בית הכנסת האשכנזי - שכון ג' בני - ברקרשומה
580146538בית הכנסת הגדול בני ראםנמחקה
580518603בית הכנסת היכל בני משה - ק"ק עולי עדן בבני ברק (ע"ר)רשומה
580571396בית הכנסת היכל משה יצחק - בני ברק (ע"ר)בהליך רישום
580394617בית הכנסת הישן - בני ברק (ע"ר)רשומה
580199859בית הכנסת המרכזי והמרכז התורני דקהלת משכנות יעקב - בני ברקרשומה
580085223בית הכנסת המרכזי לצעירים ומרכז קהילתי דתי קרית הרצוג בני ברקנמחקה
580120228בית הכנסת הספרדי נחלת סירוקא בני-ברקרשומה
580113207בית הכנסת הספרדי תהילת ירושלים, שיכון ה' בני-ברקרשומה
580285039בית הכנסת וישיבה בני שושן לודרשומה
580210805בית הכנסת לעולי לוב רחוב שבטי ישראל 32, בני ברקנמחקה
580203917בית הכנסת מנין הצעירים בני ברקנמחקה
580082535בית הכנסת ע"ש עולי הגרדום - בני ברקרשומה
580116440בית הכנסת על שם רבי שמעון בר-יוחאי ע"ה - בני ברקרשומה
580048833בית הכנסת צעירי אגודת ישראל מרכזי רמת אלחנן בני ברקנמחקה
580456887בית הכנסת קהל ה' בני ברק (ע"ר)רשומה
580073476בית הכנסת של חסידי גור חפץ חיים 4 בני-ברקנמחקה
580079515בית הכנסת של פועלי אגודת ישראל בשיכון ה' בני ברקרשומה
580157063בית הכנסת תלמידי ישיבת פוניבז' (צעירים) - בני ברקרשומה
580394237בית הכנסת תפארת אחים - בני ברק (ע"ר)רשומה