חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580227478בית הוראה ודין צדק בני ברקרשומה
580047124בית החלמה והבראה לאם ולילד בני ברקרשומה
580063964בית החסידים דגור רחוב דסלר 8 בני ברקנמחקה
580470318בית החסידים זכרון יהושע בני ברק (ע"ר)רשומה
580143279בית הכנסת - זכרון ראובן - לעדת בני טוניס כפר מלחה ע"י ירושליםנמחקה
580060119בית הכנסת "אחדות" לעדה הכורדית והמזרח בני ברקרשומה
580048320בית הכנסת "אחוה" הסתדרות פועלי אגודת ישראל סניף בני ברקנמחקה
580062834בית הכנסת "בני הישיבות" בקרית טלז סטוןנמחקה
580197457בית הכנסת "בני ישראל" באר יעקבנמחקה
580098036בית הכנסת "בני עקיבא" ע"ש נהוראי אמזלג זצ"ל אופקיםנמחקה
580272375בית הכנסת "מניין הצעירים" בני-אפריםנמחקה
580068013בית הכנסת "שערי צדק" בני עי"שרשומה
580431575בית הכנסת אביר יעקב בני ברק (ע"ר)רשומה
580442192בית הכנסת אהרון חיים לעדה הבבלית, בני ברק (ע"ר)רשומה
580164101בית הכנסת בני אהבה ירושליםרשומה
580257657בית הכנסת בני הישיבות בית שמשנמחקה
580232056בית הכנסת בני הישיבות נוה יעקב מזרח, ירושליםרשומה
580045318בית הכנסת בני יששכר ודברי חייםרשומה
580083988בית הכנסת דחסידי בעלזא זכרון מאיר בני ברקרשומה
580454528בית הכנסת דחסידי דעעש בני ברק (ע"ר)רשומה