חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580558708עמותת בני א. א. פחם לקידום הספורט בעיר (ע"ר)רשומה
580424802צעיר לנצח העמותה להצלת בני נוער וצעירים מאימת הקטל בדרכים ע"ש רב"ט ניר (נירצי) לנדסמן ז"ל (ע"ר)רשומה
580408730קהילת יעקב - ע"ש ר' קלומינוס בן ר' אברהם יעקב ז"ל אגודת מתפללי בית התפילה "בני ברית" באחוזה (ע"ר)רשומה
580027118קרן גמח' ע"ש שרה ולאה וולפטל ע"י מסדר בני ברית לשכת הכרמל מס' 980 חיפהפורקה מרצון
580247302קרן ויסברט גרטרוד -טובה- ופרץ ז"ל ליד לשכת "בת-ים" ו"רעות" של מסדר "בני-ברית" לחלוקת מילגות לנכי צה"לרשומה
580103265קרן למתלמדים ע"ש ליאון רקנאטי ז"ל מיסודם של משפחת רקנאטי ומסדר בני ברית לשכת רבי יהודה הלוירשומה
580026193קרן מילגות ליד לשכת בני ברית ע"ש אריה שנקר ז"ל להנצחת אריה ורבקה שנקר -ניתן צו לפירוק ע"י בימ"שניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580022713קרן מלגות מיסודם של אגודת נאמני בית חיים אברהם, לשכת בני ברית "שער עליה" (יהודים יוצאי הבלקן)רשומה
580064137"אגודת בני תורה" נהריהנמחקה
580098127"אהל אברהם" שע"י סמינר בית יעקב בני ברקרשומה
580038941"איחוד בני תורה", קרן פרסים ומילגות ע"ש הרה"ג מנחם זמבה ובעל דעת סופרנמחקה
580006674"אל המקורות" להחדרת ערכי התורה בישראל בני ברקנמחקה
580078145"בית כנסת אהל דוד בני עי"ש"נמחקה
580355121"בליבנו תמיד" - העמותה להנצחת חללי מערכות ישראל בני המועצה האזורית באר טוביה (ע"ר)רשומה
580295301"בני אברהם" (ע"ר)רשומה
580096980"בני אור" להנצחת הנופלים במערכות ישראלבהליכי מחיקה
580051183"בני אמת" הישיבה הגדולה ע"ש ב"ק מרן אדמו"ר הרא"מ מגור זצוק"לפורקה מרצון
580209088"בני ארצינו"נמחקה
580099554"בני התקווה" קרן ע"ש המנוחה לנה מן ז"ל לטיפוח תרבות וחברה בשכ' התקווהנמחקה
580109866"בני ירושלים"נמחקה