חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085512"אהלי יעקב בני ברק" (ע"ש הגאון מהריק"ש מורינו רבי יעקב קשטרו זצ"ל וע"ש הפסוק "כה אמר ה' הנני שב את שבות אהלי יעקב")רשומה
580188746"יד-לעד" בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה, מיסודם של ותיקי בני-עקיבא מרכז אירופה (ע"ר)רשומה
580061398א.ל.ב.א. ארגון בינלאומי לעזרת בני אנושנמחקה
580131233אגודת תורה וחסד תפארת בני ציון ע"ש הגה"צ רבי בן ציון ידלר זצוק"לה בביהכ"נ הגר"ארשומה
580024172אוצר לשכת שמעון רוקח מס' 1967 של בני ברית בישראל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטרשומה
580276830בית הכנסת מנין אברכים צעירי אגודת ישראל של בוגרי ישיבת חברון בקרית צא"י נחלת סירוקה בני-ברקנמחקה
580107001בית מדרש - כולל אברכים על שם ר' שלום לרנר ז"ל מאנטוורפן - על ידי חניכי הישיבות בני ברקרשומה
580107613בית מדרש עליון בני ברק - ע"י קונגרגיישן מתיבתא מיסודו של הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ז"ל.רשומה
580485183היכל מלך ע"ש רבי משה בן רחל ורבי דוד בן בהיה קמר ז"ל- בני ברק (ע"ר)רשומה
580243210העמותה לבחירת בני כשריאל לראשות עירית מעלה אדומים - סיעת כחול לבן סיעה עצמאית בתמיכת הליכוד, העבודה ובלתי מפלגתייםנמחקה
580468684העמותה ע"ש המנוח מבדא חוסין חמדאן ז"ל לעידוד ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית והתעשייתית בקרב בני העדה הדרוזית (ע"ר)רשומה
580168920יד אהרון - שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בני ברק ע"ש מרן הגר"א קוטלר זצ"לרשומה
580146942יד-לשמואל - עמותה לבניית אגף נוסף בבנין בני עקיבא בקרית-גת ע"ש שמואל קייזלר ז"לנמחקה
580128080לשכת רמת גן של א.ח. בני ברית מס' 1472 ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580132231מגע - מילגות, גמילות חסדים ועזרה ישירה - קרן הנצחת בני משפחות גפן ושפירא שניספו בימי השואה הי"דרשומה
580193217מוסדות חינוך תורניים בנות א.ה.א. בני ברקנמחקה
580052520מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' יששכר ורעיתו מרת שפרה ור' שלמה זבולון זלה"ה בן דוד (ע"ר)רשומה
580102523עמותה להנצחת זכרו של הרב יחיאל אברהם יצחק נרי-ה זצ"ל ליד ישיבת בני-עקיבא "פרחי אהרן" - קרית-שמואלנמחקה
580392058עמותת "השלושה" לקידום החינוך ע"ש חטופי צה"ל בלבנון, בני אברהם, עדי אביטן, עומר סואעד (ע"ר)רשומה
580387058עמותת א.ח.ו.ת. בני עי"ש (איכות חיים ותרבות) (ע"ר)רשומה