חיפוש: בני ציון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580300739קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי בני ציון (ע"ר)רשומה
580002491קרן מלגות של בני ברית לשכת "שער ציון"נמחקה
580265700שערי בני ציון והיכל בתיההחייאה
580473932בית כנסת קהילת בני ציון - כפר בני ציון (ע"ר)רשומה