חיפוש: בני ציון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580329514התאחדות בני ציון ירושלים - קרן מלווה (ע"ר)רשומה
580073757חוג ידידי מעון ובית הספר "בני ציון"נמחקה
580012607י.ע.ל. בני ציון - יד עזר למרכז הרפואי בני ציון (ע"ר)רשומה
580127900יד בן ציון, קרן מילגות ללימודים תיכוניים לתלמידים בני הישובים שבשטח שיפוט המועצה האזורית מרום הגלילנמחקה
580260487ישיבה וכולל בני ציון חולוןרשומה
580089993ישיבת "בני ציון" מיסודה של המקובל האלוקי הרב הגאון סלמאן מוספי זצ"לרשומה
580018042מדרש בני ציוןנמחקה
580224525מוסדות "בני יוסף" לעדת הפרסים מעוז ציוןרשומה
580005288מוסדות "שערי ציון" בני ברקרשומה
580504041מוסדות בני ציון - ירושלים (ע"ר)רשומה
580321982מפעלי חינוך בני ציון (ע"ר)בהליכי מחיקה
580162915מרכז חינוכי תורני בני ובנות ציון - רמות ירושליםרשומה
580059251מתפללי בית הכנסת "בני ציון" עולי אירן שמשון אשקלוןבהליכי מחיקה
580475515נפגעי תאונות דרכים חוב"ב (חרוצים, בני ציון ובצרה) (ע"ר)רשומה
580503589עטרת בני ציון (ע"ר)רשומה
580406957עמותה לפיתוח כפר בני ציון (ע"ר)רשומה
580120293עמותת בית בני ציון - בית מדרש להוראה כרמיאלנמחקה
580166734עמותת בית הכנסת בני ציון ע"ש החייל גבריאל גוילי ז"לרשומה
580446045עמותת בית הכנסת בני ציון, נוף ציון, ירושלים (ע"ר)רשומה
580495489קהילת החסד בני תורה - תל ציון (ע"ר)רשומה