חיפוש: בני ירושלים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580052520מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' יששכר ורעיתו מרת שפרה ור' שלמה זבולון זלה"ה בן דוד (ע"ר)רשומה
580109866"בני ירושלים"נמחקה
580282085"הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית) (ע"ר)רשומה
580126969איחוד בני תורה רמות ירושליםרשומה
580071868ארגון חרדי לנוער - בני ציון - ירושליםנמחקה
580143279בית הכנסת - זכרון ראובן - לעדת בני טוניס כפר מלחה ע"י ירושליםנמחקה
580164101בית הכנסת בני אהבה ירושליםרשומה
580232056בית הכנסת בני הישיבות נוה יעקב מזרח, ירושליםרשומה
580113207בית הכנסת הספרדי תהילת ירושלים, שיכון ה' בני-ברקרשומה
580123263בית יעקב - אוהל רבקה, מרכז למידה במחשב של ת"ת בני-ציון ירושליםנמחקה
580299303בית כנסת "בני-ירושלים" לעדת יוצאי אתיופיה עפולה עלית (ע"ר)נמחקה
580451185בית כנסת ובית המדרש בני משה, מרכז כלל - ירושלים (ע"ר)רשומה
580457430בני הישיבות - גבעת שאול ירושלים (ע"ר)רשומה
580363471בני הישיבות - רמת אשכול, ירושלים (ע"ר)רשומה
580444396בני הנעורים ברסלב, תורה ותפילה ירושלים (ע"ר)רשומה
580449619בני הקהתי - ירושלים (ע"ר)רשומה
580144939בני הרמה - רמות ג', ירושליםרשומה
580464444בני יוסף ויהודה ירושלים (ע"ר)רשומה
580122000הבנים - הורי בני בית הספר נוה יעקב א', ירושליםנמחקה
580107589העמותה לבניית בית בני עקיבא ברמות ירושליםנמחקה