חיפוש: בני יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580132306ביכ"נ חב"ד אהבת אחים יוסף יצחק ע"ש ר' נתן רוזנברג ז"ל נוסד ע"י פא"י, נוה אחיעזר, בני ברקנמחקה
580019453קרן בני יוסף ומיסודם של הרב ע. סאכאטשעווסקי ורעיתו רויזע סאכאטשעווסקי ז"לנמחקה
580050623אגודת ביהכ"ס ע"ש הרב יוסף חיים זלצק"ל העיר בני ברקרשומה
580386514אהלי יוסף ויעקב בני ברק ע"ש הצדיקים הנסתרים יוסף ויעקב אבוחצירא (ע"ר)רשומה
580252203איגוד בני תורה בנשיאות מרן הרב עובדיה יוסף שליט"אנמחקה
580419117בני ברית ישראל לשכת יוסף נייגו 3081 (ע"ר)רשומה
580354736בני יוסף - אשדוד (ע"ר)רשומה
580464444בני יוסף ויהודה ירושלים (ע"ר)רשומה
580231074היכל יוסף - בני ברק (ע"ר)רשומה
580495927חניכי הישיבות שכון ה' נאות יוסף בני ברק (ע"ר)רשומה
580441491חסדי יוסף ושלמה - בני ברק (ע"ר)רשומה
580085157ישיבת אהל יוסף ע"י חתן סופר בני ברקרשומה
580078772כולל אברכים "עוד יוסף בני חי" - אופקיםרשומה
580224525מוסדות "בני יוסף" לעדת הפרסים מעוז ציוןרשומה
580452811משכן שלום ע"ש הרב שלום מור יוסף זצ"ל - בני ברק (ע"ר)רשומה
580267813עמותת בני כרמי יוסף להתישבותנמחקה
580128684עמותת עוד יוסף חי - ע"ש מרן רבינו יוסף קארו זיע"א בני-ברקנמחקה
580497188קרן בני יוסף (ע"ר)רשומה
580195592קרן ע"ש יוסף ושלמה בני רפאל שמחון ז"ל (ע"ר)רשומה
 1