חיפוש: בני דוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580485183היכל מלך ע"ש רבי משה בן רחל ורבי דוד בן בהיה קמר ז"ל- בני ברק (ע"ר)רשומה
580052520מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' יששכר ורעיתו מרת שפרה ור' שלמה זבולון זלה"ה בן דוד (ע"ר)רשומה
580078145"בית כנסת אהל דוד בני עי"ש"נמחקה
580068765"קרן דוד" עולם וחסד יבנה בני ברקבהליכי מחיקה
580083566בני ברית בית לחייל המשוחרר ביסודה של קרן דוד בלשכת גדעוןנמחקה
580010668בני ברית לשכת דוד ילין 1588רשומה
580133247בני דוד - מכינה ישיבתיתרשומה
580278927ישיבת "שערי דוד" בני-ברקנמחקה
580146884ישיבת בני עקיבא "פרחי אהרן" ע"ש הרב אהרן דוד בוראק ז"ל קרית שמואל חיפהרשומה
580065514מוסדות-אור דוד - בני ברקרשומה
580112456מרכז קהילתי בני משה, קרית דוד, רחובותנמחקה
580330421עמותת בוגרי וידידי בני דוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580186682עמותת מרכז "בני דוד" בישראלרשומה
580457034קדושת דוד - בני ברק (ע"ר)רשומה
580327351תפארת דוד ע"ש בקש"ת האדמו"ר מביאלא זצוקללה"ה, בני ברק (ע"ר)רשומה
 1