חיפוש: בנימין

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580089191ישיבה תיכונית מטה בנימיןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580089829ישע בנימיןרשומה
580264364כולל חסידי ברסלב ע"ש בנימין ושבה, בית שמשרשומה
580091205כולל רשב"י אשלג - ע"ש רבינו שלמה בנימין בן יהודה לייב אשלב - בני ברקרשומה
580168078כתר בנימיןרשומה
580333011לב בנימין (ע"ר)רשומה
580516391מוסדות אהבת תורה גבע בנימין (ע"ר)רשומה
580435295מוסדות דרכי בנימין (ע"ר)רשומה
580552081מוסדות יד לטף - עלה בנימין (ע"ר)רשומה
580474617מוסדות נווה בנימין לחינוך וחסד בני ברק (ע"ר)רשומה
580173607מוסדות נחלת חסדי בנימין ואסתררשומה
580280857מוסדות תפארת דוד ושארית בנימין (ע"ר)רשומה
580222859מוסדות: זהר-בנימין ירושליםרשומה
580457166מנחת שמחה וחנה - גבע בנימין והסביבה (ע"ר)רשומה
580445997מעוז למרפא - בנימין (ע"ר)רשומה
580556363מפעל תורה ודעת תפארת בנימין (ע"ר)רשומה
580418424מקור חיים - גבע בנימין (ע"ר)רשומה
580104388מרכז ארצי לחקלאים שומרי שביעית מיסודו של הגאון רבי בנימין מנדלזון זצ"ל גאב"ד קוממיותנמחקה
580491793מרכז דתי קהילתי שבט בנימין גבעת זאב (ע"ר)רשומה
580151702משכן יוסף בנימין ישיבה וכולל לבעלי תשובהבהליכי מחיקה