חיפוש: בנימין

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580080752"חיל אוריתא", ע"ש חנניה יום-טוב ליפא קיש ז"ל ומרתו פסיל תחי' בת שמואל בנימין דנציגר ז"לרשומה
580398329הקרן לקידום החינוך ע"ש בנימין אברהם ז"ל בן עדנה וחיים ובן אפרים וויקטוריה (ע"ר)נמחקה
580343168מעיין של חסד ע"ש אלברט ואליס נקש ז"ל ונינם רפאל בנימין קרייף ז"ל (ע"ר)רשומה
580030740משאת בנימין ע"ש הגאון הרב ב. מנדלסון זצ"ל רב ואב"ד דקוממיות ת"ונמחקה
580008332קרן המילגות על שם בנימין זאב באואר ז"ל מיסודם של בנק המזרחי המאוחד בע"מ,חוג ידידי המדרשיה בישראל וועד ההורים של מוסדות הרשומה
580088490"אור בנימין"נמחקה
580068690"בשערי בנימין"נמחקה
580276954"יד מזר" - מכון למקרא ולידיעת הארץ ע"ש דינה ופרופ' בנימין מזר ז"לבהליכי מחיקה
580192490"קול בנימין" - ארגון תורני חינוכי המשלב גמילות חסדים תורה ומלגותנמחקה
580036770אגודת חורין לשכת בנימין דה רוטשילד בני בריתנמחקה
580205433אגודת חסדי שלמה ע"ש הרה"צ ר' שלמה ב"ר בנימין סיאני זצ"לנמחקה
580466076אהבת אדם גבע בנימין (ע"ר)רשומה
580413920אהל בנימין לתורה ולחכמת ישראל (ע"ר)רשומה
580433803אור בנימין - עמותה לסיוע לאוכלוסיות נזקקות וחלשות (ע"ר)רשומה
580388544אמרי בנימין (ע"ר)רשומה
580373330אמתחת בנימין (ע"ר)רשומה
580029833ארגון יוצאי הודו לזכרו של בנימין גסטקר ז"לנמחקה
580374858ארגון תורה וחסד יד נחמן וחסד בנימין (ע"ר)רשומה
580352144אשל בנימין - צפת (ע"ר)רשומה
580240166בית הכנסת "תפארת בנימין" בנימינהנמחקה