חיפוש: בניה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580205151"רמת שפט" - ליוזמות בניה בירושליםרשומה
580030351אגודת קרן גיטל בת ר' יצחק מאיר לובריניצקי ז"ל וארבע בניה הי"דנמחקה
580441293אדני בניה (ע"ר)רשומה
580161172אירוס ארץ ישראלי - עמותה בניהנמחקה
580187045בוסתנית בניה לבניםנמחקה
580192839בניה אנשי קבע לודנמחקה
580547313בניה בהר יונה (ע"ר)בהליך רישום
580201267בניה במנוףנמחקה
580547321בניה בנצרת עילית (ע"ר)בהליך רישום
580327484בניה ופיתוח בית כנסת "אהבה ואחוה" - חולון (ע"ר)בהליכי מחיקה
580161982בניה עצמית בראשון לציוןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580518587בניה שלימה (ע"ר)רשומה
580195089דרלן - בניה למגוריםנמחקה
580189942העמותה לעידוד בניה פרטית בשומרון - תשנ"אנמחקה
580177111חומה ומגדל - בניה עצמית לעוליםנמחקה
580167104חלמית - בניה עצמית למגוריםנמחקה
580407328חמדת בניה (ע"ר)רשומה
580323723חנה וששת בניה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580486405יד חמה למנהלי עבודה ועובדי בניה בישראל (ע"ר)רשומה
580514891מכון בניה להארת משנת הרב קוק (ע"ר)רשומה