חיפוש: בן-צבי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580050748"חסדי אחים" לעילוי נשמת יעיש בן מרדכי ז"ל ואייזה בת ר' יצחק ז"ל לצדקת רבי מאיר בעל הנסרשומה
580020568"כולל חיים מנחם מנדל בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מיסודו של ר' חיים מנחם מנדל בן ליבר גוטמן"נמחקה
580469294"מוט"ב"- מניעה וטיפול בילדות עמותה להתמודדות עם טראומה ודחק בילדים ומשפחותיהם על שם מרים בן אהרן (ע"ר)רשומה
580212892"תורת ציון" מרכז התורה והמוסר ע"ש הגה"צ רבי א. בן-ציון ברוק זצ"לרשומה
580143691א.ת.ח. אזרחים תומכי חיים עמותה ציבורית לקידום בחירתו של חיים בן- חיים לראשות העיר רעננה ושיפור חיי הרווחה, התרבות והקהילנמחקה
580034411אבי-דוד חולון, ע"ש רבינו הגאון יחיא בן שלמה קאפח ובנו דוד זצ"ל (ע"ר)רשומה
580085322אגודת דרכי אהרון להרבצת תורה ויהדות וגמ"ח כפר סבא בקו "חכמה בינה ודעת" ע"ש הרה"ג אב"ד ושו"ב הרב אהרון בן הרב יעקב מצרפי נמחקה
580131233אגודת תורה וחסד תפארת בני ציון ע"ש הגה"צ רבי בן ציון ידלר זצוק"לה בביהכ"נ הגר"ארשומה
580208122אור לציון - עמותה לפיתוח מורשה יהודית במרום הגליל ע"ש בן ציון סופר ז"ל ראש המועצה האזורית מ. הגלילנמחקה
580113264אור עמרם ומשה - ע"ש עמרם בר רחל ביתן ומשה בר רחל ביתן ז"ל ולע"נ הקדושים ר' עמרם בן דיוואן ור' דוד ומשה זצוק"לרשומה
580060366בית הכנסת אהבת שלום ע"ש יונתן בן עוזיאל והרבנים שלום שבזי, שלום מתנא ושלום מעודה ומשפחתו.נמחקה
580127512בית הכנסת אליהו הנביא - רח' אהרון בן יוסף 6 - מרכז שביט, ק. אתאנמחקה
580144756בית הכנסת חסדי חנניה - מעלה אדומים - תשב"ר תהילים וקרן גמ"ח לע"נ ר' חנניה בן חביבה ושמעון בוזגלו ז"לבהליכי מחיקה
580064640בית הכנסת משכן פנחס על שם ר' פנחס בן הרב ר' אברהם אביש מרדכי הלוי אייזן זצ"לנמחקה
580076115בית הכנסת משכן ראובן ע"ש הנדיב מר ראובן זלוף הי"ו בן חכם יחזקאל זלוף זצ"לרשומה
580221232בית כנסת "אור החיים הקדוש" ע"ש ר' חיים בן עטר זצוק"ל רובע י' - רח' יצחק ורדימון 4 - אשדוד (ע"ר)רשומה
580097251בית מדרש, כולל, ישיבה לבעלי תשובה, תלמוד תורה ושעורי תורה ויהדות לעם ע"ש המנוח יונה (יוניוב) בן יוכבד ז"לנמחקה
580450179בנין עולם - ארגון סיוע לבית היהודי ע"ש ר' אהרן יהודה בן אביגדור הכהן זצ"ל (ע"ר)רשומה
580444230ד.ב.ש. - ע"ש דוב בער בן שיינא - ירושלים (ע"ר)רשומה
580095800המרכז להסברת ענייני היהדות, ופעילות לעזרה וחסד, ע"ש ולע"נ האשה חי' מיכלא בת ר' בן ציון ז"ל טהייברגנמחקה