חיפוש: בן עמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580287100תושבים תומכי אמנון בן-עמי לראשות המועצה מעלה-יוסףנמחקה
 1