חיפוש: בית שמש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580457190ארגון י.ר.א. - יד רעים אוהבים - בית שמש (ע"ר)רשומה
580230969העמותה לקידום הספורט בבית שמש א.ס. עירוני בית שמשנמחקה
580167435העמותה לרפואה דחופה בבית שמש ע.ל.ר.ב. ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580446904זכות אבות דרכי יוסף ע"ש רבינו יוסף קארו והחיד"א זצוק"ל - רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580495117זרע יהודה ע"ש הרה"ק מדז'יקוב זיע"א שכונת יפה נוף בית שמש (ע"ר)רשומה
580364255"אמרי יצחק" בית שמש (ע"ר)רשומה
580280618"אתרוג" - להצלת הילד הנדי גולן בית-שמשנמחקה
580286813"עולם חסד יבנה" בית שמשנמחקה
580515609אבי עזרי - בית שמש (ע"ר)רשומה
580087898אגודת ידידי הפועל בית-שמש צרעהנמחקה
580276665אגודת ק.ס.ת. - בית שמשנמחקה
580471100אדני הארץ בית שמש (ע"ר)רשומה
580257640אהבת תורה בית שמשרשומה
580457539אהל רחל רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580543759אהלה של תורה -בית שמש (ע"ר)רשומה
580547818אהלי יוסף רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580248631אוהל אברהם, בית שמשרשומה
580386282אוצר החסד בית שמש (ע"ר)רשומה
580485969אוצר הטוב בית שמש (ע"ר)רשומה
580263945אור בית שמש (ע"ר)רשומה