חיפוש: בית נוף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580495117זרע יהודה ע"ש הרה"ק מדז'יקוב זיע"א שכונת יפה נוף בית שמש (ע"ר)רשומה
580027365אגודת ידידי בית הספר נוף יםנמחקה
580345403אדם-נוף - בית בגליל (ע"ר)רשומה
580056174בית בישראל - הר נוףנמחקה
580256154בית הכנסת "ההר הטוב" הר נוף, ירושליםרשומה
580271831בית הכנסת "רמב"ם" נוף איילוןרשומה
580097400בית הכנסת "תורת חיים" הר-נוף ירושליםבהליכי מחיקה
580117950בית הכנסת אהבת שלום - הר נוף, ירושליםרשומה
580082196בית הכנסת הדתי לאומי בהר נוףרשומה
580556439בית הכנסת הדתי לאומי נווה נוף לוד (ע"ר)רשומה
580310357בית הכנסת המרכזי - נוף אילון (ע"ר)רשומה
580081008בית הכנסת המרכזי לעדת הספרדים הר-נוף ירושליםנמחקה
580271302בית הכנסת הספרדי - נוף אילוןנמחקה
580559417בית הכנסת הספרדי היכל שמואל שכונת נוף חפר נתניה (ע"ר)רשומה
580132991בית הכנסת הספרדי המרכזי - אהל משה - הר-נוף ירושליםרשומה
580129716בית הכנסת הספרדי שלום הר-נוףנמחקה
580431203בית הכנסת הקהילתי "נוף חפר" נתניה (ע"ר)רשומה
580116770בית הכנסת חניכי הישיבות הר נוףרשומה
580082493בית הכנסת יפה נוף ירושלים ע"ש אבא-חיים ואסתר אבישר (מזרחי) ז"לנמחקה
580518124בית הכנסת מנין צעירים הר נוף - ירושלים (ע"ר)רשומה