חיפוש: בית נהריה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580245876בית כנסת ע"ש רבי שמעון בר יוחאי, נהריהנמחקה
580458321בית כנסת שומרי שבת ע"ש מוהרי"ק זצ"ל - נהריה (ע"ר)רשומה
580155810בית כנסת שערי ציון - נהריהרשומה
580385334בית-נריה קהילה תורנית לאומית נהריה (ע"ר)רשומה
580258135הוספיס - טפול בית,נהריהנמחקה
580403673ועד בית ספר ממלכתי ויצמן, נהריה (ע"ר)רשומה
580479749מועדון ספורט כדורגל ביתנהריה (ע"ר)רשומה
580043214מסדר בני ברית לשכה משפחתית "לאו בק" נהריה קרן בנין בית אבותנמחקה
580218451עמותת אזרחים הולנדים למען בית החולים נהריה SOCIETY OF DUTCH CITIZENS FOR NAHARIYA HOSPITALנמחקה
580302289עמותת בית כנסת "שארית הפליטה" - נהריה (ע"ר)רשומה
580237790עמותת בית כנסת אור חדש נהריהרשומה
580005247קופת צדקה ע"י בית הכנסת המרכזי נהריהרשומה
580336253בית הכנסת בית יעקב נהריה (ע"ר)רשומה
580436608בית הכנסת בית ישראל שביל זיסו נהריה (ע"ר)בהליך רישום