חיפוש: בית נהריה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580354777בית הכנסת "אור אליהו" נהריה (ע"ר)פורקה מרצון
580125979בית הכנסת אהבת שלום לעולי גרוזיה, נהריהנמחקה
580214872בית הכנסת המרכזי נהריהרשומה
580071439בית הכנסת הספרדי עמידר נהריהרשומה
580449668בית הכנסת התימנים ישועת ישראל מרכז העיר נהריה (ע"ר)רשומה
580269900בית הכנסת טמזרת נהריהרשומה
580098739בית הכנסת ישורון על שם רבי שלום שבזי נהריהבהליכי מחיקה
580121374בית הכנסת ע"ש אברהם אבינו נהריהנמחקה
580435113בית הכנסת עץ החיים נהריה (ע"ר)רשומה
580549871בית הכנסת פקודת אלעזר נהריה (ע"ר)רשומה
580064269בית חב"ד ליובאוויטש נהריהנמחקה
580489789בית חם - נהריה (ע"ר)רשומה
580042679בית יד לבנים נהריה עמותה מחוקהנמחקה
580292431בית כנסת "אוהל חיים" ע"ש ר' חיים בן עטר נהריה (ע"ר)רשומה
580267961בית כנסת "תפילה לדוד" נהריהרשומה
580055887בית כנסת ומרכז רוחני דתי ע"ש אלי כהן הי"ד נהריהנמחקה
580208858בית כנסת יד לאחים לזכר חללי מלחמת ששת הימים ומערכות ישראל - גבעת אוסישקין, נהריהרשומה
580467116בית כנסת יצחק ואברהם אבינו נהריה (ע"ר)נמחקה
580176980בית כנסת מרכזי עין שרה נהריהבהליכי מחיקה
580124485בית כנסת נוה אלון - נהריההחייאה