חיפוש: בית מנחם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580229862ק"ק אנשי ליובאוויטש נוה יעקב - בית הכנסת בית מנחם מענדלרשומה