חיפוש: בית מנחם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580256659מוסדות חינוך בית מנחם פ"תרשומה
580274504מוסדות חינוך וחסד פני מנחם בית שמש (ע"ר)רשומה
580531630עזרת מנחם בית שמש (ע"ר)רשומה
580361947עמותת "משכן מנחם" רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580215614עמותת בית הכנסת המרכזי "תפארת מנחם" רמלה ע"ש הרב ד"ר מנחם פרנקל זצ"לכבהליכי מחיקה
580158772עמותת בית הכנסת חניכי - הישיבות זכרון מנחם אונסדורף-צאנזנמחקה
580267540עמותת בית מנחם - רםרשומה
580425254עמותת בית מנחם ליובאויטש - בני ברק (ע"ר)רשומה
580472926עמותת ידידי בית הספר מורשת מנחם בגין בגבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580345437עמותת מוסדות דרכי מנחם עדת ישורון וגמ"ח בית יעקב ורחל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580008795עמותת מתפללי בית כנסת "מנחם ציון"רשומה
580474286קרן הבנין - בית מנחם חשמונאים (ע"ר)רשומה
580129047תלמוד תורה בית מנחם בני ברקרשומה
580474823בית הכנסת בית מנחם נוה חוף - ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580173383בית הכנסת בית מנחם נחום, ירושליםנמחקה
580561785בית הכנסת בית מנחם רחובות ההולנדית (ע"ר)רשומה
580481125בית הכנסת ובית המדרש בית מנחם- אור יהודה (ע"ר)רשומה
580215069בית כנסת בית - מנחם - אופקיםבהליכי מחיקה
580304228בית כנסת בית מנחם - חב"ד, דרום עיה"ק צפת (ע"ר)רשומה
580505063בית כנסת בית מנחם נצרת עילית (ע"ר)רשומה