חיפוש: בית מנחם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580330926בית כנסת מנחם ציון - גילה, ירושלים (ע"ר)רשומה
580263473בית כנסת שער מנחם-קרית גתרשומה
580425924בית מנחם - כפר ורדים ע"ש הרבי מליובאוויטש (ע"ר)רשומה
580466399בית מנחם - עולי שושן בירושלים (ע"ר)רשומה
580351948בית מנחם אבן-יהודה (ע"ר)רשומה
580477172בית מנחם אילת (ע"ר)רשומה
580510626בית מנחם ובית זכריה, שלום אשר - חשמונאים (ע"ר)רשומה
580442663בית מנחם מרכז לצעירים עיר האבות (ע"ר)רשומה
580500270בית מנחם נאות אפקה והסביבה (ע"ר)רשומה
580542835בית מנחם סביוני ים, קרית ים (ע"ר)רשומה
580487957בית מנחם קרית חיים (ע"ר)רשומה
580183077בית מנחם שמעון רמת גןנמחקה
580476497בית מנחם שערי חסד ירושלים (ע"ר)רשומה
580533933היכל מנחם רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580072809ועד פעולה להקמת בית כנסת לשכונת מצפה מנחם ירושליםנמחקה
580042877ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנדר בא"י-"ישיבת אלכסנדר".רשומה
580398543ישיבת "אוהלי מנחם" חב"ד בית שמש (ע"ר)רשומה
580511889ישיבת בית מנחם - ר.א.פ. (ע"ר)רשומה
580203271כולל לקשישים כפר חב"ד בית מנחםרשומה
580343341כתר מנחם - בית כנסת ליהודים עולי בוכרה באור יהודה (ע"ר)רשומה