חיפוש: בית מנחם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580223030אגודת גמילות חסד על יד בית הכנסת גאולת ישראל מיסודם של הרב ר' שמואל מנחם הלוי כץ זצ"ל והרבנית צביה צילה נ"ע תל-אביבנמחקה
580080687בית הכנסת מנחם ציון ומקוה טהרה רמות 03 ע"ש הה"ק רבינו מנחם מנדל מרימנוב זי"ענמחקה
580219350בית כנסת "מנחם ציון" ע"ש מנחם בגין ז"ל - ק. גתרשומה
580222560עטרת מנחם, על שם הגאון הקדוש רבי מנחם מענדל שטרן זצ"ל רב ואב בית-דין קאלישרשומה
580086650קרן מילגות לעזרת אברכים לומדי הוראה ע"ש האדמו"ר רבי חיים מנחם מנדל פנט זצ"ל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580485621"בית מנחם" מכבים רעות (ע"ר)רשומה
580326817אבנחם - בית הכנסת מגן אברהם ובית מדרש אוהל מנחם (ע"ר)רשומה
580064715אגודת בית מדרש גבוה לתורה תפארת מנחם ואהל מאיר וישווא ויז'ניץרשומה
580340008בית החסידים דגור פני מנחם אשדוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580192292בית הכנסת אהל מנחם ע"ש הצדיק הרב מנחם מחבר זצ"לנמחקה
580539534בית הכנסת האשכנזי שכונת קרית מנחם - ירושלים (ע"ר)בהליך רישום
580028306בית הכנסת שארית מנחםבהליכי מחיקה
580155976בית הכנסת תפארת מנחם בתי הורנשטין ירושליםרשומה
580065415בית חב"ד קרית מנחם עיר גניםרשומה
580464535בית חב"ד קרית מנחם רמלה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580143584בית כנסת דוד ומשה - בשכונת קרית-מנחם, ירושליםרשומה
580442366בית כנסת היכל מנחם נעורים ראשל"צ (ע"ר)רשומה
580191138בית כנסת ובית מדרש לוית חן יד מנחם ושרה (ע"ר)רשומה
580564052בית כנסת ומרכז פעילות חברתית קהל מנחם מבשרת ציון (ע"ר)רשומה
580306132בית כנסת לעולי בוכרה בנתניה ע"ש היכל מנחם (ע"ר)רשומה